Gezondheid en ziekte

angststoornissen

Gezondheidseffecten van Benzodiazepine

2014/7/24

Benzodiazepinen zijn een klasse van algemeen - voorgeschreven depressiva . In de moderne geneeskunde , zijn maar liefst vijftien verschillende soorten benzodiazepinen gebruikt om psychische en lichamelijke kwalen te behandelen . De geneesmiddelen , als angst pijnstillers en spierverslappers hebben kalmerende eigenschappen en een hoog potentieel tot misbruik , vooral in combinatie met sedativa zoals alcohol en opiaten . In de VS , worden benzodiazepinen geclassificeerd als een Schedule IV gereguleerde stof . De meeste benzodiazepines worden oraal toegediend , in tablet of capsule vorm , maar sommige soorten kan intraveneus worden afgegeven.
Interactie Effecten

Hoewel benzodiazepines een laag risico van toxiciteit bij gebruik door alleen , kan de drug hebben versterkt toxische effecten bij gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen die potentieel tot misbruik hebben . Volgens de American Academy of Family Physicians ( AAFP ) , benzodiazepines " wisselwerking synergetisch met andere centrale zenuwstelsel onderdrukken . " Deze interacties tussen het geneesmiddel en antidepressiva , antihistaminica , slaapmiddelen of alcohol kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke gevolgen . In extreme gevallen kan bezodiazepines een fatale overdosering bij verslaafde patiënten die de drug met alcoholmisbruik veroorzaken . Ook kan farmacokinetische interacties optreden met benzodiazepinen en sommige drug klassen , het verhogen van de hypnotiserende en kalmerende effecten .
Psychomotorische effecten

Sommige patiënten kunnen psychomotorische vertraging ondervinden bij de toediening benzodiazepine voor het eerst of een plotselinge dosisverhoging volgens AAFP . Deze vertraging van de psychomotorische faculteiten kunnen ook voorkomen bij oudere patiënten bij wie de tarieven van de stofwisseling zijn beduidend langzamer dan jongere mensen . De ouderen zijn ook gevoeliger voor CNS ( centraal zenuwstelsel ) depressie, die psychomotorische retardatie effecten accentueert . Tekenen van psychomotorische effecten zijn: slaperigheid, spierzwakte in , slechte motorische coördinatie en concentratie , verwardheid en duizeligheid . Benzodiazepines vertragen reactietijden en kan leiden tot een verminderde rijvaardigheid , waardoor het risico van verkeersongevallen bij patiënten die benzodiazepines regelmatig .
Effecten Op Memory

benzodiazepines kan een vorm van milde amnesie bij sommige patiënten . " Deze specifieke amnestische effecten lijken los van sedatie te zijn , " merkt AAFP experts. Deze eigenschap maakt bepaalde soorten benzodiazepinen aantrekkelijk voor gebruik bij patiënten die op het punt om een ​​operatie te ondergaan . Deze vorm van geheugenstoornissen veroorzaakt door benzodiazepinen verminderen het vermogen van de hersenen om episodische geheugen behouden , dat wil zeggen de mogelijkheid om een ​​reeks van recente gebeurtenissen , de omstandigheden en tijdsequenties onthouden . De geheugenstoornis is groter bij mensen die grote hoeveelheden alcohol consumeren vaak.
Mentale effecten

Sommige patiënten vertonen paradoxale ontremming , een verschijnsel waarbij het ​​nemen van benzodiazepinen leidt tot agressie , prikkelbaarheid en vijandigheid . In extreme gevallen kan de paradoxale disinhibition gewelddadige en asociale gedragspatronen veroorzaken . In sommige gevallen kan benzodiazepinegebruik leiden tot symptomen van depressie . Hogere doseringen kunnen geleidelijk leiden tot het ontstaan ​​van depressie , en het stopzetten of verminderen van de dosis kan soms helpen om de symptomen onder controle na de eerste wachttijd . Volgens het Center for Substance Abuse Research ( CESAR ) , " Ontwenningsverschijnselen zijn het meest ernstig bij een hoge dosis van een kortwerkende of middellang werkende benzodiazepine abrupt wordt gestaakt. "

Gezondheid en ziekte © http://www.gezond.win