Gezondheid en ziekte

Milieuhygiëne

Feiten over Afval Waterstaat

2015/7/22

Naarmate mensen meer milieubewust , het belang van het beheer van afvalwater wordt het een cruciaal onderdeel van onze "groene" filosofie. Afvalwaterbeheer wordt de behandeling van huishoudelijk en industrieel afvalwater ter verwijdering van verontreinigingen , zowel chemisch als biologisch , en terug het schone water terug in het milieu . Betekenis

beheer van afvalwater behandeling reinigt afvalwater en keert terug schoon water in het milieu .
Soorten

Kleine gemeenschappen gebruiken riool lagunes om de behandeling nature . De meest voorkomende methode voor grotere steden bestaat uit een drie - proces systeem waarin de primaire behandeling verwijdert vaste stoffen , het secundaire systeem vermindert biochemisch zuurstofverbruik ( BZV ) en de derde behandeling vermindert fosfaat en stikstof .

Preventie /Solution

Onbehandeld rioolwater kan leiden tot de verspreiding van ziekten als cholera . Effectieve behandeling van afvalwater waarna de schone water in het milieu tijdens het verwijderen van de schadelijke bijproducten van ongezuiverd rioolwater .
Geschiedenis

Zelfs 4000 jaar geleden , de Grieken wisten dat kokend en filteren van water door zand en grind moest worden gedaan voor drinkwater schoon en veilig te zijn .
Misvattingen

Hoewel de gedachte van het drinken van water dat ooit werd afvalwater , de uiteindelijke effluent coming out van een waterzuiveringsinstallatie is meestal schoner dan gewoon kraanwater .

Gezondheid en ziekte © http://www.gezond.win