Gezondheid en ziekte

volksgezondheid

De gemandateerde Melding van ouderenmishandeling

2014/11/19

Ouderenmishandeling kan vele vormen , met inbegrip van emotioneel, fysiek, financieel en zelfs seksueel misbruik nemen . Alle staten hebben wetten aanpakken van de melding van vermoedelijke ouderenmishandeling . Wie moet melden

Volgens de wet , artsen, verpleegkundigen , verzorgers , hospice werknemers , maatschappelijk werkers en andere professionals in de gezondheidszorg worden aangemoedigd om verdachte gevallen van ouderenmishandeling melden. In sommige staten , waaronder Californië , rapportage is verplicht , wat betekent dat een verslag moet worden ingediend , met of zonder de instemming van het slachtoffer van de vermeende mishandeling , op straffe van de wet .
Wat moet worden gerapporteerde

Mandated reporters ( zorgverleners in staten waar de rapportage wordt gemandateerd ) moeten verslagen indienen als zij vermoeden dat ouderenmishandeling heeft plaatsgevonden . Tekenen van mogelijk misbruik onverklaarbare blauwe plekken en andere verwondingen , teruggetrokken , kinderlijk gedrag , en uitdroging of ondervoeding . Financieel misbruik kan worden gespot door onverklaarde terugtrekking van de bankrekening van de senior . Zelfverwaarlozing moet eveneens worden gemeld.
Sancties op het niet melden

Mensen geclassificeerd als gemandateerde verslaggevers die ouderenmishandeling vermoedt , maar niet om te melden kan worden geconfronteerd strafrechtelijke sancties , waaronder boetes en mogelijke gevangenisstraf , afhankelijk van de staat , de ernst van het misbruik en andere factoren .

Gezondheid en ziekte © http://www.gezond.win