Ziekte

Gezondheid
| | Ziekte | Gezondheid |

Workplace Health & Safety Practices voor Ouderenzorg

2015/6/30

De verpleeghuiszorg instelling moet strenge gezondheids-en veiligheids beleid, procedures en praktijk hebben. Oudere bewoners kunnen meer vatbaar voor ongelukken en valpartijen dan andere klantengroepen. Het is ook belangrijk om te erkennen dat ongelukken en valpartijen meer ernstige gevolgen in de oudere cliënt kan hebben. De Occupational Health and Safety Administration (OSHA) is het orgaan dat de algehele verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de veiligheid op de werkplek heeft. Beleid
risicobeoordelingen moeten worden in de plaats.

De ouderenzorg instelling moet beschikken over een reeks van gezondheids-en veiligheidsbeleid. Deze moeten betrekking hebben op zaken zoals: zwemmen, toediening van medicatie, en het veilig gebruik van mobilisatie apparatuur. In aanvulling op deze, moet risicobeoordelingen op zijn plaats zijn voor alle bewoners. Deze moeten omvatten: mobiliteit, drukgebied verzorging en voeding. Medewerkers moeten zich bewust zijn van het beleid en veilige praktijken en ze moeten een passende opleiding in brand procedures en veilig bewegen en omgaan ontvangen.
Bijzondere risico

Hoewel veel ouderen zijn gezond en fit, zal de ouderenzorg werkplek te maken hebben met bepaalde risicofactoren. Sommige ouderen zijn kwetsbaar en mobiliteitsproblemen. Dit verhoogt het risico van vallen. Bij ouderen met osteoporose (broze botten), de kans op fracturen zijn hoger. Sommige oudere mensen hebben zintuiglijke beperking, en kan dit risico verhogen, misschien in miskennen afstanden en niet zien obstakels. Een afwezigheid van rommel is van essentieel belang in de ouderenzorg instellingen.
Rapportage en opnemen

Het is essentieel dat alle ongevallen en veranderingen in de toestand van de bewoners, zijn adequaat gemeld en geregistreerd. Deze records zijn belangrijk, indien later geschillen optreedt. Registratie van ongevallen kan ook een nuttige basis voor het analyseren van patronen van ongevallen te vormen. Een voorbeeld hiervan zou vinden dat meer ongelukken gebeuren op een bepaald tijdstip. Alle medewerkers moeten een opleiding op registratie en melding

ontvangen.

Ziekte © http://www.gezond.win/ziekte