Ziekte

Moeder en kind
| | Ziekte | Moeder en kind |

Dialoog Games for Kids

2016/9/16

Het leren van de fundamenten van de dialoog is van cruciaal belang voor het leren verhaal schrijven. Kinderen kunnen een talent voor de uitoefening van gesprek samen hebben, maar als het gaat om het schrijven van de dialoog beneden goed, veel kinderen worstelen. Leer uw jonge studenten om de dialoog goed met een verscheidenheid aan games die de verschillende vaardigheden die betrokken zijn bij de dialoog gericht schrijven en uit te voeren. Verschillende studenten gedijen met verschillende soorten activiteiten, dus komen met de aanpak die het beste past bij uw groep studenten. Technische Games

Een belangrijk aspect van de dialoog
is het leren om goed te schrijven en deze te formatteren, vooral in een verhaal. Speel een spel waar je een schriftelijke dialoog die verkeerd is geformatteerd verdelen. Na het onderwijzen van studenten van de regels rond aanhalingstekens, interpunctie en inspringen, hebben ze juist de dialoog en herschrijven het goed. Als alternatief geven studenten een paragraaf van proza ​​dat een gesprek plaatsvindt beschrijft. Hebben studenten herschrijven in dialoogvorm.
Creatief Schrijven Games

U kunt helpen kinderen leren dialoog met games die gebruik maken van hun creatieve schrijfvaardigheid te maken. Laat studenten een beeld van twee mensen die zich bezighouden met een soort van actie. Laat ze nadenken over wat ze over praten en schrijven een korte dialoog. Vraag de leerlingen om aan de voorkant van de kamer te komen en lees ze. Vraag het aan de rest van de klas te stemmen op de winnaar. Als alternatief hebben studenten schrijven een dialoog voor een denkbeeldige situatie, zoals twee mensen ruzie over waar te dineren, of zelfs twee dieren verwikkeld in een discussie.
Collaborative Games

Trouw aan de aard van de dialoog, krijgen de studenten met elkaar te praten in games die deze dialoog te onderwijzen. Breek je klas in paren. Hebben elk paar schrijf een dramatische scène samen van twee mensen praten. Zorg ervoor dat ze niet expliciet te vermelden wat de scène over gaat. Hebben elk paar handelen uit hun dialoog voor de klas. De rest van de klas moet raden wat de scène over gaat.
Improvisation Games

Improv
is een leuke en effectieve manier om jonge studenten over de dialoog te leren. Hebben twee studenten komen naar de voorzijde van de kamer en mime acties samen. Hun acties kunnen totaal willekeurig zijn zonder een onderwerp. Hebben twee andere studenten doen een voice-over, zeggen hardop wat de twee miming studenten hebben het over. Het spel is leuk voor iedereen en moeten goede lacht krijgen van de rest van de klas. Een andere improv spel gaat met twee studenten improviseren een gesprek over een onderwerp dat je ze geeft. De ene beperking is dat ze alleen kunnen spreken in de vragen. De eerste student te aarzelen of zeggen iets dat niet een vraag wordt vervangen door iemand anders.

Ziekte © http://www.gezond.win/ziekte