Ziekte

Moeder en kind
| | Ziekte | Moeder en kind |

Hoe maak je een Child uitgesloten door Peers Include

2015/8/7

Een kind dat voortdurend uitgesloten door leeftijdgenoten voelt niet alleen afgewezen, maar ook kunnen terugtrekken uit schoolactiviteiten. Rangen lijden en langdurige psychische schade is mogelijk. Sommige afgewezen kinderen zelfs openlijk agressief worden. Help een kind dat wordt uitgesloten door collega's door het nemen van maatregelen om het kind in activiteiten omvatten. Instructies

Praat met het kind over de peer group uitsluiting 1. Luister naar wat het kind te zeggen heeft en verzekeren het kind dat je gaat om te werken aan het oplossen van het probleem samen. Kopen van 2

Denk aan de leeftijd van het kind worden uitgesloten. Voor jongere kinderen, kunt u een ouder bellen en een toneelstuk datum voor uw kind. Voor de middelbare school kinderen en ouderen, faciliteren van een verbinding tussen de uitgesloten kind en een pen pal via e-mail of brieven.
3

Teken het kind voor een buitenschoolse activiteit gebaseerd op belang van het kind of talent zoals een koor, schaakclub of padvinders. Dit geeft het kind een kans om band met andere kinderen met dezelfde interesses.
4

Haal het kind betrokken bij maatschappelijke activiteiten met een set structuur, zoals kerkelijke groeperingen of liefdadigheidsorganisaties. Wanneer je kunt het kind betrokken zijn bij een gestructureerde groep instelling krijgt, voelt ze zich minder uitgesloten door leeftijdsgenoten.
5

Bespreek de situatie met de school van het kind. Individuele training in sociale vaardigheden op school voor het kind is een optie, en leraren die van plan meer groep contactmomenten kunnen helpen het kind zich minder uitgesloten.

Ziekte © http://www.gezond.win/ziekte